Loodgieter / installatiewerk

- Dakbedekking     - Gastechniek     - Drinkwater
- Zinkwerk             - CV techniek      - Sanitair

                      

Loodgieters / installatiewerk

Mijn werkzaamheden verricht ik in de particuliere en de klein zakelijke markt.

Mijn werkzaamheden bestaan uit:
Al het voorkomende loodgieterswerk.
Of het nu gaat om reparatie, vervangen of advisering.
Tevens klein timmerwerk en ander bouw gerelateerde zaken.

Dakdekkingen
- Onderhoud van alle voorkomende dakbedekkingen zoals:
  *Bitumen dakbedekkingen
  *Zinken bedekkingen
  *Pannendaken
  *Loodbedekking

Zinkwerk
- Onderhoud, vervangen en nieuw aanbrengen van al uw gootwerk.
- Leveren en plaatsen van nieuwe zinken hemelwaterafvoeren.

CV techniek
- Advies, verkoop en plaatsing van alle mogelijke radiatoren, convectors, enz.
- Onderhoud aan en vervangen  van alle onderdelen van de installatie.
- Advies en plaatsing ten aanzien van de regeltechniek van de installatie.
- Aanbrengen en onderhoud van alle voorkomende vloerverwarmingssystemen.
- Onderhoud van Intergas cv toestellen.

Gastechniek
- Aanbrengen van nieuwe installatie.
- Keuren van gasinstallaties op gasdichtheid.
- Advies, verkoop en aansluiten van alle voorkomende gastoestellen.

Sanitair
- Nieuw ontwerpen en aanleggen van het gehele sanitaire gedeelte van woningen als ook bedrijfsmatige voorzieningen.
- Onderhoud en vervangen van sanitair onderdelen.
- Compleet renoveren van badkamers en toiletten.

Drinkwater
- Beheer, onderhoud en aanleg van drinkwater installaties. 
- Controle van drinkwater installaties. Zoals de verplichte jaarlijks keerklep controle voor collectieve installatie .
- Reinigen van drinkwaterinstallaties. Thermische of chemische reinigen op kleine en middelgrote locaties.
  Voor meer info zie hoofdstuk drinkwater.

Foto's