Drinkwater

Ruim 15 jaar ligt bij mij de specialicatie op het gebied van drinkwaterinstallatie. 

Op aanvraag kan ik u meer infomatie verstrekken wat hierbij de mogelijkheden zijn. 
* Thermisch reinigen,
* Chemische reinigingen,
* Het geheel verzorgen van jaarlijks keerklepcontroles,
* Opsporen van zogenaamde hotspots in installatie.

Drinkwater onderhoud en aanleg.

Vaak is bij de aanleg en ontwerp uitgegaan van zaken die later in de praktijk anders worden gebruikt.
Het is dan van belang om dit jaarlijks up to date te houden zodat de installatie blijft voldoen aan hoe deze ontworpen is.
Door slijtage of vervuiling kunnen de beveiligingen in een drinkwaterinstallatie niet meer de juiste werking garanderen.

Keerkleppen in collectieve waterleidinginstallaties moeten verplicht jaarlijks gecontroleerd worden.
De controle op deze terugstroombeveiligingen is noodzakelijk om te voorkomen dat verontreinigd water kan terugstromen in het drinkwater.
Ik voer de periodieke keerklepcontrole voor u uit, zorg voor een helder rapport en geef waar nodig advies.

Waarom keerkleppen laten controleren?

Apparaten die direct op de waterleiding zijn aangesloten (o.a. vaatwassers, wasmachines en brandslangen) bevatten keerkleppen.
Als de terugstroombeveiliging lekt of verkeerd geïnstalleerd is, kan vervuild water terugvloeien in de waterleiding.
Deze verontreiniging kan chemisch (bijv. vaatwasmiddel) of microbiologisch (bijv. legionella bacteriën) van aard zijn.
Beide typen verontreiniging kunnen ook voorkomen, bijvoorbeeld in een tappunt voor het vullen van een cv-systeem.

Keerkleppen controle conform NEN1006 en Waterwerkblad 1.4 G

Ik voer de keerklepcontrole uit conform NEN1006.
Terugstroombeveiligingen worden gecontroleerd en gekeurd volgens één van de drie in Waterwerkblad 1.4 G. vastgestelde testmethoden.
De testmethode is afhankelijk van het type terugstroombeveiliging, het aangesloten apparaat, de aanwezigheid van afsluiters en de bereikbaarheid van de keerkleppen op uw locatie.

U ontvangt na afloop van elke controle een overzichtelijk rapport. De keerkleppen worden voorzien van een eigen controlesticker waarop de testdatum, de testmethode en het resultaat staat aangegeven.